YOS

YÖS Sınavı Nedir?

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavları (YÖS), Türkiye’de üniversitelerde öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin katılabilecekleri ve bu sınav sonuçlarını üniversite başvurularında kullanabilecekleri sınavdır.

YÖS Sınavı Nezamandan Beri Yapılmaktadır?
YÖS ( Yabancı Öğrenci Sınavları ) 1981 yılından bugüne kadar yapılmaya devam etmektedir. Türkiye’de 2010 yılından önce ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ) tarafından yapılmaktaydı. 2010 yılından itibaren Yabancı Öğrenci Sınavlarının düzenlenmesi ve uygulanması üniversitelerin kendi bünyelerine bırakılmıştır.

YÖS'e Kimler Girebilir?

Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarından yararlanacak olan öğrenciler ;

a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

1) Yabancı uyruklu olanların,

2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığ ından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlı ğı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)

3) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) başvuru yapabilmelerine,

4) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğreni- mini (lise) tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005- 2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların, başvuruları kabul edilir.

YÖS İçeriği Nedir?
Temel Öğrenme Becerileri Testlerinden oluşmaktadır. Soru dağılımı sınavı düzenleyen üniversitelere göre değişiklik göstermektedir. Bu soru dağılımı genellikle IQ, matematik ve geometriden oluşmaktadır.

YÖS ile bir üniversitede bölüm kazandığım takdirde Türkçe sınavı gerekir mi?

Üniversitelerin bölümleri için belirlediği Türkçe seviyesine sahip olduğunuzu belgelemeniz gerekmektedir. Bunun için üniversitelerin düzenleyecekleri Türkçe Seviye Sınavına katılımınız gerekmektedir. Gerekli şartları sağlarsanız bölümde öğrenime devam edebilirsiniz. Eğer sınavdan gerekli puanı alamazsanız Türkçe Hazırlık okumanız gerekecektir.

Üniversiteler Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvurularında Nelere Dikkat Ederler?

Her üniversitenin başvuru kabul koşulları birbirinden farklı olmakla beraber, birçoğunun başvurularda dikkate aldığı bazı ortak değerlendirme kriterleri de vardır.

Öncelikli ve ilk koşul adayın sınav sonucudur. Herhangi bir üniversiteye başvurabilmek için adayın genellikle 40 puan barajını geçmesi ve eğer ilgili üniversitenin başvuru koşulları arasında yer alıyor ise başvuru taban puanını da geçmiş olması gerekir.

Adayların başvurularını değerlendirme koşullarından olan diğer bir önemli koşul ise tüm ilgili üniversitede uygulanan ülke kontenjanı uygulamasıdır.

Ülke kontenjanı uygulaması: Üniversitelerde, bir fakülte veya yüksekokula kabul edilen aynı ülke uyruklu adayların sayısı, bu fakülte veya yüksekokula bağlı programların kontenjan toplamının % 20’sini geçemez.  Kontenjanın dolmaması halinde, bu şart aranmaksızın başvurular ile ilgili olarak üniversite tarafından işlem yapılabilir.

Ülke kontenjanı uygulaması dışında, üniversitelerin kendi aralarında farklılık göstermekle beraber dikkate aldıkları durumlar aşağıda sıralanmıştır;

a. Adayın tercih sıralaması

b. Adayın yaşı

c. Adayın lise öğrenimi sürecindeki not ortalaması veya derslere göre not dağılımları

Takip Et